Müşteri ve Potansiyel Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

BSG OTO YEDEK PARÇA TİCARET AŞ (“Şirket”) olarak internet sitemiz kullanıcılarının hizmetlerimizden güvenli ve hukuka uygun olarak faydalanmalarını önemsiyoruz. Sizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla Şirket tarafından işlenmektedir:

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi; Şirketiniz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, çağrı merkezi, ilgili kişi tarafından bayi ve şubelerimizde sözlü, yazılı olarak beyan edilmesi ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülme, sözleşmenin ifasıyla ilgili olma, veri sorumlusunun meşru menfaatinin yerine getirilmesi, açık rıza alınması sebepleri başta olmak üzere KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde hukuka uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Şirket olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine verdiğimiz önem sebebiyle tarafınızla olan hukuki ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında sadece hukuken yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız. Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlendiği hallerde gösterilen süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta, kişisel verilerinizin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. KVKK Uyarınca Haklarınız İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklar sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi Atatürk Mahallesi Orhan Veli Cad. No:19/1 Esenyurt/ İstanbul adresine imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@bsgautoparts.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

;

× корпоративный
Группы продукции Транспортные группы
партнеры Логистика
Новости релизы Видео
Контакт
Служба информационного общества Отдел кадров
  • Вход Дилера
  • Форма ведущего клиента
  • Tatcom ve Temot